transmisje na żywo, streaming, webinar, konferencje, zasięg, wideo BRPO – sprawozdanie dot. osób niepełnosprawnych | 3210.pl !-- Latest compiled and minified CSS -->

Według różnych źródeł w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które są często narażone na dyskryminację. W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Rolą Rzecznika i organizacji pozarządowych jest pilnowanie, by zadziałała w Polsce.
Rząd już przygotował sprawozdanie z jej wdrażania. Rzecznik i Organizacje pozarządowe także przygotowali swoje raporty w tej sprawie.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane prace dwóch zespołów: Rzecznika Praw Obywatelskich i szerokiego forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Oba raporty, alternatywne wobec rządowego, zostaną przekazane do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Zestawienie obu alternatywnych sprawozdań da pełny obraz wdrażania Konwencji w Polsce.

  9.30   Rejestracja gości

 

10.00      Powitanie i słowo wstępne

prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

 

10.20      Społeczny Raport Alternatywny jako uzupełnienie raportu rządowego i sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich

Piotr Kowalski, Fundacja KSK

 

10.30      Geneza powstania i proces konsultacji sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

– Barbara Imiołczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

– Dariusz Supeł, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

10.50      W drodze do Społecznego Raportu Alternatywnego

Małgorzata Silny, Fundacja KSK;

Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Maior

 

11.10      Horyzontalne problemy w realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

 – Piotr Kowalski,  Fundacja KSK;

Anna Rutz,  Fundacja Elektrownia Inspiracji

 

11.30      Realizacja postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – wyniki badań jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich

dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa;

Karolina Majdzińska, Szkoła Główna Handlowa

 

11.50      Postulaty i rekomendacje kierunkowe w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

– Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 

12.15      Przerwa kawowa

 

12.30      Panel dyskusyjny. Wnioski płynące z dwóch raportów – największe sukcesy i porażki ostatnich kilku lat

  • dr Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Alina Wojtowicz-Pomierna, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • Jan Zieliński, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • przedstawiciel/e organizacji społecznych

 

13.15      Dyskusja

 

14.00      Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

14.10      Poczęstunek