transmisje na żywo, streaming, webinar, konferencje, zasięg, wideo Archiwum | 3210.pl !-- Latest compiled and minified CSS -->

BRPO – sprawozdanie dot. osób niepełnosprawnych

Według różnych źródeł w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które są często narażone na dyskryminację. W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W swych postanowieniach wskazuje ona, w jaki sposób...

NCBR GO_GLOBAL

GO_GLOBAL.PLZwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm Nawigacja w materiale. Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji...

NCBR BIOSTRATEG

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu programu strategicznego BIOSTRATEG. Głównym przesłaniem programu BIOSTRATEG jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w...

NCBR PO WER

Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER,dotyczących wdrażania na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia...

NCBR PO WER

Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczących podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie...

NCBR – Innolot

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/1.2/2015 „INNOLOT” realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R„, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 28 maja 2015 r. Warsaw Marriott  Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie...