transmisje na żywo, streaming, webinar, konferencje, zasięg, wideo NCBR BIOSTRATEG | 3210.pl !-- Latest compiled and minified CSS -->

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu programu strategicznego BIOSTRATEG. Głównym przesłaniem programu BIOSTRATEG jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

II KONKURS
W RAMACH PROGRAMU STRATEGICZNEGO
„ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Data:
17.06.2015 r.
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

 

Godzina

Temat

10:00 – 11:00

Kawa powitalna i rejestracja uczestników spotkania

11:00 – 11:10

Powitanie uczestników spotkania przez Pana prof. dr hab. Waldemara Mioduszewskiego, Przedstawiciela Komitetu Sterującego Programu BIOSTRATEG

11:10 – 11:55

Zagadnienia ogólne związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach II KonkursuProgramu BIOSTRATEG – Koordynator Programu – dr inż. Adrianna Pawlik –  Dział Zarządzania Programami NCBR

11:55 – 12:15

Zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach II Konkursu  Programu BIOSTRATEG – Włodzimierz Kuc – Przedstawiciel Działu Zarządzania Programami NCBR

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45– 13:30

Zagadnienia finansowe związane z dofinansowaniem udzielanym przez NCBR w ramach II Konkursu  Programu BIOSTRATEG  – Justyna Gajewska – Przedstawiciel Działu Finansowego NCBR

13:30– 14:00

Pytania i odpowiedzi

14:00 – 14:10

Podsumowania i zakończenie spotkania

14:15

Lunch