transmisje na żywo, streaming, webinar, konferencje, zasięg, wideo NCBR PO WER | 3210.pl !-- Latest compiled and minified CSS -->

Projekty będące przedmiotem konkursu mają służyć realizacji celów PO WER, a w ich ramach przewiduje się realizację działań wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej PO WER, dotyczących podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

15 czerwca 2015 r.

Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie
Sala Congress Hall

PROGRAM SPOTKANIA

9.15 – 10.00 Rejestracja uczestników
Kawa powitalna
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników spotkania – Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka,
Kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej NCBR
10.15 – 11.00 Założenia i warunki konkursu nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty
w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach PO WER – Piotr Krasiński, Zastępca Kierownika Działu Rozwoju Kadry Naukowej
11.00 – 12.20 Pytania i odpowiedzi dotyczące warunków konkursu
12.20 – 12.50 Przerwa kawowa
12.50 – 13.30 Istotne zagadnienia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
– Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
– Beata Hawrylik, Kierownik Sekcji Wdrażania i Obsługi Finansowej DRK
13.30 – 15.00 Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikowania wydatków
15.00 – 15.15 Podsumowanie
15.15 Lunch